Tarieven parttime schipper, aflosser, aflosschipper, afloskapitein

Opmerkelijk
SU Updated Maart 18, 2021

Huurtarieven parttime schipper, aflosser, afloskapitein, aflosschipper Sjors Chambone

Als u een aflosschipper / afloskapitein met groot vaarbewijs A, radarpatent, Waal / Rijnpatent, marifooncertificaat en BHV certificaat wilt inhuren dan zijn er 2 mogelijkheden. U huurt mij per uur of per dag in. Hieronder staat mijn huurtarief. 

  1. Mijn uurtarief van maandag tot en met vrijdag is € 35 exclusief BTW, kilometer- en reiskosten en menage.
  2. Mijn dagtarief van maandag tot en met vrijdag is € 300 exclusief BTW, kilometer- en reiskosten en menage voor maximaal 10 uur per dag. Extra werkuren kosten u € 25 exclusief BTW.
  3. Mijn uurtarief van zaterdag tot en met zondag is € 45 exclusief BTW, kilometer- en reiskosten en menage.
  4. Mijn dagtarief voor zaterdag en zondag is € 450 per dag exclusief BTW, kilometer- en reiskosten en menage voor maximaal 10 uur per dag. Extra werkuren kosten u € 25 exclusief BTW.
  5. Wachtdagen in verband met een stremming of technische problemen van het schip is € 300 exclusief BTW, kilometer- en reiskosten en menage voor maximaal 10 uur per dag. Geldig van maandag tot en met zondag. 
  • Kilometer vergoeding € 0,27 excl. BTW per km of de kosten van het Openbaar Vervoer.
  • Reistijd € 35,00 excl. BTW per uur binnen Nederland. Voor boekingen van meer dan 3 dagen vervalt de reistijd. De kosten reistijd buiten Nederland kunt u bij mij opvragen.
  • Menage € 10,00 excl. BTW per dag is de vergoeding voor mijn eten en drinken wat ik zelf meeneem.

2017-01-14 schipper sjors msherkules9 img4936Hier vindt u de kosten om een vracht- of passagiersschip van A naar B te laten varen

Voor vrachtschepen en passagiersschepen heeft u of u nu leeg of vol geladen bent een schipper / kapitein met grootvaarbewijs nodig. Als uw schip over  ruim water moet varen moet het zelfs grootvaarbewijs A zijn wat een schipper moet hebben. Deze schipper die u per dag kan huren heeft grootvaarbewijs A en het radarpatent zodat u bij mist niet stil hoeft te gaan liggen mits uw schip natuurlijk een goedgekeurde inland radar installatie heeft.

Hier vindt u de huur kosten om een privé jacht / boot van A naar B te laten varen

Wilt u een privé schip of jacht door een betrouwbare en ervaren schipper ergens in Nederland of Europa naar toe laten varen en of ophalen dan kunt u het beste mij "Sjors Chambone" gaan praten. Ik maak vrijblijvend een offerte en bespreek met u de kosten en de mogelijkheden. Mede omdat hier maatwerk word geleverd weet u zeker dat een van uw dierbaarste bezittingen veilig op de bestemming aankomt. Afhankelijk van waar en wanneer kan ik u vast met de prijs blij maken. Indien nodig neem ik een matroos of 2e schipper mee die minstens net zoveel ervaring heeft en net zo zuinig op uw bezit is als op ons eigen bezit. 

Wilt u de reis zelf ook meemaken dan is daar natuurlijk over te praten. 

 

Nautische Algemene Voorwaarden Le Dada Rent B.V. 2020

Zoals de meeste goede bedrijven heeft ook Le Dada Rent B.V. (nautische) Algemene Voorwaarden die op 18-03-2021 weer zijn geactualiseerd en in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam zijn gedeponeerd. Uiteraard kunt u ze bij de Kamer van Koophandel op ons inschrijvingsnummer 30124292 opvragen. Maar u kunt deze Nautische Algemene Voorwaarden Le Dada Rent B.V. 2021 ook hier downloaden zodat u van te voren weet wat de spelregels zijn als wij met elkaar in zee gaan. Denk bijvoorbeeld aan afbellen van onze opdracht om voor u te werken. In dat geval vindt u in onze Algemene Voorwaarden hoe lang u dit van te voren moet doen en wat de nog eventuele kosten zijn. Want als wij een opdracht aannemen dan blokkeren wij de agenda voor andere klanten en die klus kunnen wij niet meer aannemen als u onverwacht toch afzegt. Hieronder een deel van mijn Algemene Voorwaarden die gaan over het afzeggen / annuleren van een huur opdracht.

Artikel 6 (Tussentijdse) beëindiging van de opdracht
6.1 Indien de overeenkomst voortijds of tijdens uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, heeft de gebruiker recht op schadevergoeding, welke schadevergoeding bij annulering voor de overeengekomen datum van uitvoering de volgende percentages van de overeengekomen vergoeding bedraagt:
• Tot 30 dagen: 25%.
• Tot 15 dagen: 50%.
• Tot 7 dagen: 75%.
• Binnen 7 dagen: 100%.
6.2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst tijdens de looptijd van de overeenkomst beëindigt, is de volledige bedongen vergoeding aan de gebruiker verschuldigd.
6.3 In alle in lid 1 en lid 2 genoemde gevallen is de opdrachtgever bovendien gehouden tot betaling van alle onkosten welke de gebruiker reeds heeft gemaakt, of redelijkerwijze zal moeten maken ter beëindiging van de opdracht.
6.4 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
• Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
• Na het sluiten van de overeenkomst, gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
• Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Wilt u meer weten over de kosten om een schipper / kapitein in te huren

Vul dan hier het contactformulier in of mail naar  op of bel 24/7 met Sjors Chambone op 06-29 608 608

Als u snel een kapitein of schipper wilt huren bel mij dan direct op 00 31 629 608 608 of ik beschikbaar ben. Ik lees niet elke dag de e-mail als ik aan het varen ben.

 

Bezoekers-beoordelingen

Er zijn nog geen bezoekers-beoordelingen voor deze listing.
Beoordelingen (hoe hoger hoe beter)
Werk en inzet
Omgang Collega's
Mag terug komen
Commentaar